Regisseren

Melbourne_gesneden1

Projectmanagement

Complexe investeringsprojecten soepel laten verlopen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wij organiseren en coördineren de activiteiten die nodig zijn om projecten binnen de scope te realiseren. Daarvoor leggen we verbindingen tussen inhoud, proces, omgeving, techniek, contract en besluitvorming. Zo komen we tot een effectieve beheersing van projecten op basis van de aspecten G(R)OTIK (geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit).

Omgevingsmanagement

Een optimale afstemming tussen project en de projectomgeving? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Met omgevingsmanagement scheppen wij de ruimtelijke, technische, maatschappelijke en bestuurlijke voorwaarden voor het realiseren van projecten. Zo verzorgen wij het stakeholder-management, coördineren wij procedures en vergunningen of begeleiden conditionerende processen, zoals het verleggen van kabels en leidingen of grondverwerving.

Procesverbeteringen en transities

Toe aan de verbetering van uw processen of organisatietransitie? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Onze aanpak om de effectiviteit van uw processen te verbeteren of te starten met de transitie van de organisatie is tweeledig. De ene keer door feitelijke wijzigingen door te voeren in de organisatiestructuur en werkprocessen. De andere keer door veranderingen aan te brengen in waarden en gedragingen, de leiderschapsstijl en de organisatiecultuur.