Programmeren

slider_img3

Business case Engineering

Een realistische onderbouwing voor uw investeringsopgave? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Met Business case engineering ontwikkelen wij praktische oplossingen voor het rechtvaardigen van investeringen. Oplossingen die haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. We kijken naar risico’s en kansen en wegen deze af, creëren een uitvoerbaar toekomstbeeld en doen een haalbaar investeringsvoorstel.

Opzetten en beheersen van exploitaties

Een sluitende grond-, opstal- of gebieds-exploitatie? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wij zetten voor u een realistisch exploitatie-model op en beheersen het. Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om wat mogelijk is (outcome). Het vereist balans tussen investeren, verdienen en financieren. Door actief te sturen op aspecten zoals kosten, uitgaven, financiering en opbrengsten, bewaken wij het rendement.

Planning uitvoeringsprogramma

Een kosteneffectieve uitvoering van uw investeringen of onderhoud? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Een efficiënte planning van projecten, maatregelen en werkzaamheden is cruciaal voor een kosteneffectieve uitvoering. Wij zetten daarom alle activiteiten logisch in de tijd, zodat het economisch voordeligste uitvoeringsprogramma tot stand komt. Dat gebeurt op basis van een eenduidige visie en strategie.