Contracteren

slider_img2

Contractvorming en aanbesteden

U wilt een beheersbaar contract op de markt zetten? Of een geslaagde aanbesteding? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wij verzorgen de (risicogestuurde) afweging van contractvormen, stellen contracten op of coördineren dat. Voor aanbestedingen stellen wij de aanbestedingsdocumenten op en zorgen voor een zorgvuldig en rechtmatig verloop van de procedure.

Ketenoptimalisatie en Prestatiegericht inkopen

Opzoek naar kansen om de prestaties van leveranciers te vergroten? Of wilt u de waardeketen optimaliseren? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Op basis van beproefde methoden, zoals prestatie – inkoop of value sourcing, zorgen wij voor betere prestaties in de waardeketen. U gaat werken met leveranciers die waarde toevoegen aan uw processen. Zodat faalkosten verminderen, de kwaliteit verbetert of kortere doorlooptijden ontstaan. Wij stellen hiervoor de voorwaarden op en begeleiden het proces.

Tendersupport

U gaat bij een tender of inschrijving voor de winnende aanbieding? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wij begeleiden tenders en/of maken de kwalitatieve inschrijvings-documenten (EMVI). Dit doen we vanuit een integrale en pragmatische aanpak, gebaseerd op een scherpe analyse van de vraag van onze klant. Deze analyse vertalen wij naar processen, werkwijzen en maatregelen.

Contractmanagement

Opzoek naar een pragmatische en effectieve aanpak voor contractmanagement? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Voor het opstellen, afsluiten en beheren van contracten, zorgen wij dat de te leveren prestaties helder, meetbaar en controleerbaar zijn. Door risico-gestuurd te toetsen bewaken we of de prestaties voldoen aan de eisen. Verder registeren we systematisch afwijkingen, voeren onderhandelingen en zorgen voor een goede afhandeling van wijzigingen of claims.