Tendersupport

Bij tendersupport verzorgen wij de begeleiding van tenders of het opstellen van EMVI – plannen. Wij hanteren een pragmatische aanpak, die gebaseerd is op een scherpe analyse van de klantvraag. Aan de hand van deze analyse vindt langs de eisen en de EMVI een projectspecifieke invulling plaats van de processen, werkwijzen en uitvoeringsmaatregelen. Bij uiteenlopende tenders heeft deze aanpak geresulteerd in een succesvolle aanbieding of een hoge waardering van het EMVI-plan.

Hieronder vindt u een selectie van de tenders waar we in de afgelopen 3 jaar aan mee hebben gewerkt.

2012

  • Projectmanagementplan en beheervisie meerjarig onderhoud Coenecoop
  • Projectmanagementplan voor de aanbesteding schorherstel Rammegors (hoge waardering EMVI-plan)
  • Plan van aanpak selectie raamcontract bouw- en woonrijp maken Rijswijk-buiten (geselecteerd en beste plan)
  • Opstellen meerjarig onderhoudsplan en onderhoudsplan eerste jaar voor meerjarig onderhoud N201

2011

  • Plan van aanpak reconstructie Nieuwe Park fase 3 en 4 in Gouda (hoogwaardering plan)
  • Plan van aanpak raamcontract waterschap Hollandse Delta (geselecteerd en beste plan)

2010

  • Plan van aanpak Beverwijk
  • Plan van aanpak bouw- en woonrijp maken Winkelbuurt Abcoude (gewonnen)
  • Plan van aanpak raamcontract perceel projectmanagement (gunning en beste plan)