Realisatie infrastructuur

De provincie Noord – Holland heeft een groot aantal wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden in eigendom. Naast het beheer en onderhoud van deze infrastructuur heeft de provincie veel projecten in voorbereiding en uitvoering om de provinciale infrastructuur te verbeteren en uit te breiden. Deze projecten zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).

Bijzonderheden
  • Ingewikkelde opgaven rondom grondverwerving en het verleggen van kabels en leidingen
  • Continue balans houden tussen ruimtelijke ordening en techniek
  • Toepassen van innovatieve uitvoeringsmethoden zoals paalmatrasfundering
  • Intensieve publiekscommunicatie en participatie over de uitvoering
  • Bestuurlijke en ambtelijke afstemming
Rol en werkzaamheden

VIA CERTE heeft in de periode 2007 − 2012 voor meerdere infrastructuurprojecten uit het PMI het integraal projectmanagement verzorgd. Gedurende de fasen voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg. Het investeringsvolume van de projecten liep uiteen van 2 miljoen tot 7 miljoen euro.

Wij waren verantwoordelijk voor de algehele aansturing en beheersing van de projecten. Dit betreft het omgevingsmanagement, het coördineren van de technische voorbereiding, het houden van aanbestedingen, leiding geven aan uitvoeringsteam en verzorgen van de overdracht naar de beheerder. Over de voortgang werd ieder kwartaal gerapporteerd aan de interne opdrachtgever.