Realisatie A4 Delft – Schiedam

Met het project A4 Delft – Schiedam werkt Rijkswaterstaat aan een goede inpassing van een nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam. Voor de realisatie is een Design en Constructcontract op basis van de UAV GC 2005 op de markt gebracht. Het contract omvat de bouw van een halfverdiepte ligging, verdiepte ligging en een tunnelbak, het aanbrengen van alle installaties en alle overige werkzaamheden.

Rol en werkzaamheden

VIA CERTE heeft gedurende de aanbesteding van het contract deel uitgemaakt van het projectteam van 4A4. Een combinatie van de bedrijven Mobilis, aannemingsmaatschappij Van Gelder, Zublin en Strabag. Voor 4A4 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen van het prekwalificatie – document tijdens de selectiefase
  • Opstellen van EMVI plannen voor de onderdelen omgevingshinder en verkeershinder
  • Algemene tenderondersteuning inclusief deelname aan de concurrentiegerichte dialoog met Rijkswaterstaat.
Resultaten
  • Een hoge waardering voor het pre-kwalificatiedocument (2e)
  • Hoge waardering voor de EMVI – documenten