Project Afsluitdijk 2.0

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd en toe aan een flinke opknapbeurt. De dijk wordt over de hele lengte overslagbestendig. Ook vindt een versterking plaats van de spui- en schutsluizen. Daarnaast wordt de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk vergroot door middel van het plaatsen van pompen in enkele spuikokers van het spuicomplex bij Den Oever.

Voor de realisatie van het project wordt een DBFM – overeenkomst opgesteld. In dat kader is in 2012 aanbesteding gehouden voor ingenieursdiensten. Het ingenieursbureau gaat samen met Rijkswaterstaat invulling geven aan de planuitwerking en voorbereiding realisatie.

Rol en werkzaamheden

VIA CERTE is bij dit project verantwoordelijk voor het opstellen van contract- en aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van de aanbesteding van de uitvraag ingenieursdiensten en het opstarten van de contractbeheersing (€ 6,5 mln.).  De volgende werkzaamheden zijn onder meer uitgevoerd:

  • Opstellen van de vraagspecificatie (bijlage A) op basis van functioneel specificeren
  • Integreren van Systems Engineering (ISO 15288) en de 7 deelprocessen van Rijkswaterstaat in de inkoop- en contractdocumenten
  • Opstellen en toetsen van werkpakketbeschrijvingen
  • Begeleiden van de inkoop – en aanbestedingsprocedure (contractsecretaris)
  • Opstellen (concept) gunningsdocumenten
  • Opstellen toetsplan SCB
 Resultaten
  • Een integrale uitvraag die volledig gebaseerd is op Systems Engineering (ISO 15288)
  • Een succesvolle aanbesteding 
  • Een nieuwe standaard voor de aanbesteding van ingenieursdiensten