Integraal beheer

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een heroriëntatie op de beheercyclus uitgevoerd. Een traject gericht op het herformuleren van de gemeentelijke beheercyclus en de aansluiting van de cyclus op de interne bedrijfsvoering. Naar aanleiding daarvan is een organische transitie in gang gezet om het integraal beheer/ Asset Management verder te ontwikkelen en in te bedden in de organisatie.

Rol en werkzaamheden

VIA CERTE is betrokken geweest bij de organisatorische ontwikkeling en positionering van integraal beheer/ Asset Management binnen de afdeling Stadsbeheer. In dat kader is gewerkt aan:

  • Visiedocument: ‘kaders voor beheer’
  • Ontwikkelen van nieuwe functiebeschrijvingen
  • (laten) opstellen van beheerplannen
  • Programmering van projecten en onderhoudsmaatregelen
  • Inrichten van de (financiële) planning en controlcyclus voor beheer
  • Inrichting van inspecties en gegevensbeheer
  • Begeleiden van het inkoopproces voor de aanschaf van Asset Managementsoftware.
  • Second Opinions op de risico’s van exploitaties en business cases voor de herstructurering van het binnenstedelijk gebied.