E&C | N241 – Langereis

De kruisingen van de N 241 – AC de Graafweg met de Langereis en met de Dijkweg in de gemeente Opmeer zijn verkeersonveilig. De gekozen oplossing voorziet in de aanleg van een duurzaam veilige rotonde, het verwijderen van het tweede kruispunt aan de oostzijde, het renoveren/vervangen van twee bestaande kunstwerken en de bouw van twee nieuwe kunstwerken. Het project is op basis van de UAV GC 2005 als Engineering & Constructcontract in de markt gezet.

Bijzonderheden
  • Complexe ruimtelijke en technische inpassing door beperkte ruimte en waterkeringen
  • Pilotproject voor geïntegreerde contracten (UAV GC 2005)
  • Procedure voor Provinciaal Inpassingsplan (PIP) volgens de nieuwe Wro
  • Specifieke toepassing van Systems Engineering volgens ISO 15288
  • Toepassen van Systemsgerichte Contractbeheersing (SCB)
  • Actieve communicatie en participatie met derden (burgers, bedrijven en andere belanghebbenden).
Projectgegevens en onze rol

VIA CERTE heeft in de periode 2008 − 2012 het integraal projectmanagement verzorgd voor dit project. Gedurende de fasen projectdefinitie, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. De investeringskosten lagen rond de 7 miljoen euro.

We waren verantwoordelijk voor de algehele aansturing en beheersing van het project. Dit betreft het omgevingsmanagement, besluitvorming, de coördinatie van de technische uitwerking, contractvorming, aanbesteding en het begeleiden van de uitvoering. Over de voortgang werd ieder kwartaal gerapporteerd aan de interne opdrachtgever.