Visie en Missie

Missie

missie_en_visie

VIA CERTE creëert in complexe opgaven toekomstwaarde voor de bebouwde omgeving. Toekomstwaarde voor gebruikers, eigenaren, investeerders en realisators. Als netwerkorganisatie leveren wij zelfstandig of samen met vertrouwde partners diensten die waarde toevoegen. Daarbij nemen we de volle verantwoordelijkheid voor de afgesproken prestaties.

Visie

Het mobiliseren en organiseren van netwerken is volgens VIA CERTE cruciaal om toekomstwaarde te creëren voor de bebouwde omgeving. Wij geloven daarbij in een flexibele en geïntegreerde aanpak met wisselende coalities. Oriëntaties op basis van macht en hiërarchie maken plaats voor horizontale sturingsconcepten, vakmanschap en loyaliteit. Dit resulteert in een brede samenwerking tussen experts, specialisten en generalisten. Coalities die inspirerende en vernieuwende concepten, methoden en werkwijzen voortbrengen. Bedoeld om doelen, resultaten of oplossingen samen te realiseren. Een effectieve inzet van digitale media zoals on-line platforms, social media en crowd- sourcing is daarbij niet meer weg te denken. Zo ontstaat een optimum in het evenwicht van people, planet en profit. De kunst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.