Over

M28-672911

Ontstaan

VIA CERTE is een verfrissend bedrijf. Oprichter en eigenaar is Remco Pouwels. Hij heeft het bedrijf opgericht vanuit de ambitie om toekomstwaarde te creëren voor de bebouwde omgeving. Dit op basis van vernieuwende business modellen. Remco heeft ruime ervaring opgebouwd in het realiseren van complexe opgaven op het gebied van infrastructuur, vastgoed en leefomgeving. Hij voelt zich thuis bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers

Logo en naamgeving

awenHet logo is geïnspireerd door het keltisch Awen-teken. Het woord Awen komt uit het Gaelic en betekent inspiratie of essentie en verwijst traditioneel gezien naar inspiratie. De drie stralen staan voor de harmonie tussen het tegengestelde, waarbij de middelste straal de balans vormt tussen de tegengestelde linker- en rechterstraal. De crux om bij complexe opgaven toekomstwaarde te creëren.

De naam VIA CERTE is ontleend aan het latijn. Daarbij staat ‘via’ voor  weg of route en ‘certe’ voor zekerheid en vastigheid. In deze context verwijst het naar het bieden van een zekere route om toekomstwaarde te realiseren voor de bebouwde omgeving. Op het gebied van van infrastructuur, vastgoed en de leefomgeving.