Regisseren

Melbourne_gesneden1

Het creëren van toekomstwaarde voor de bebouwde omgeving is niet alleen een technisch vraagstuk. Uiteenlopende ambities, belangen en disciplines spelen een rol.

Dit stelt andere eisen aan management en organisatie van complexe opgaven op het gebied van infrastructuur, vastgoed of de leefomgeving. Onze ervaring leert dat een stevige regie over het proces vereist is. Dit om risico’s en raakvlakken te beheersen, de kwaliteit te borgen en balans te houden tussen proces en inhoud.

VIA CERTE heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in het regisseren van complexe projecten. Vanuit deze projecten zijn wij vertrouwd met projectmatig werken, het inrichten van project- en organisatieprocessen en het leiding geven aan multidisciplinaire (project)teams.

Expertise

VIA CERTE is sterk in:

  • Integraal projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Projectbeheersing en kwaliteitsborging
  • Structureren van projecten op basis van Systems Engineering
  • Begeleiden van ruimtelijke procedures en de technische voorbereiding
  • Inrichten van project- en bedrijfsprocessen
  • Organisatietransities

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Integraal besturingsmodel

Voor een effectieve aansturing van complexe opgaven, gebruiken we een integraal besturingsmodel. Dit model steunt op de pijlers bedrijfsvoering, omgeving, voorbereiding en realisatie. Van daaruit zorgen we voor een optimale balans tussen het projectproces, besluitvorming en disciplines zoals techniek, ruimtelijke ordening, conditionering en contract. Zo beheersen we risico’s en raakvlakken.

Procesbeheersing: operational excellence

Operational excellence is bedoeld om het maximale te halen uit de operationele processen in projecten of organisaties. Om meer grip te krijgen op risico’s, de kwaliteit van producten of processen te verbeteren, fouten te elimineren of kosten te reduceren. Voor ons de manier om de betrouwbaarheid te vergroten, een project succesvol af te ronden en leveringsprocessen effectief te beheersen.

Samenwerking

Het realiseren van complexe projecten doe je nooit alleen. We hebben elkaar nodig om doelen te bereiken en resultaten te boeken. Bij ieder project is het daarom telkens weer een uitdaging om het maximale uit een team te halen. Wij doen dat door te sturen op het productiviteits- en positiviteitsvermogen van zowel het team als de extern betrokkenen. Dit om te komen tot een optimale samenwerking, zowel intern als extern.