Programmeren

slider_img3

Een betaalbare aanpak voor verouderde bedrijventerreinen. Het effectief programmeren van onderhoudswerkzaamheden. Het stabiel krijgen van de scope van grote infrastructuurprojecten. Een sluitende exploitatie voor de herontwikkeling van vastgoed. Het zijn geen eenvoudige opgaven.

VIA CERTE heeft ruime ervaring opgebouwd in het programmeren van dit soort complexe investeringsopgaven. Programmeren gaat over het bedenken, uitwerken en onderbouwen van praktische oplossingen voor investeringen in infrastructuur, vastgoed of leefomgeving. Dat vereist inspiratie, creativiteit, inventiviteit en logisch denken.

Om te komen tot praktische oplossingen voor deze investeringen, zetten wij vernieuwende methoden in, zoals Mind Mapping, Value Engineering BIM of Crowd Sourcing. Ondersteund met een effectieve inzet van social media.

Expertise

VIA CERTE is sterk in:

  • Risicogestuurd Asset Management
  • Uitvoeren van risico-analyses
  • Maken van investeringsanalyses
  • Opstellen van business cases
  • Opstellen van realistische grond- en gebiedsexploitaties
  • Samenstellen van uitvoeringsprogramma’s
  • Ontwikkelen van organisatiemodellen en rechtsvormen

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Asset Management

Asset Management zetten wij in om te komen tot een effectieve strategie, visie en planning voor investeringen in infrastructuur, vastgoed of leefomgeving. Het is een cyclisch proces gericht op een risicogestuurde uitvoering van het beheer en onderhoud en een renderende exploitatie van voorzieningen. Dit om de prestaties gedurende de levenscyclus te maximaliseren. Een hoger kwaliteitsniveau, meer grip op kosten en een tevreden gebruiker is het resultaat.

Stedelijke ontwikkeling

Een betaalbare aanpak voor herstructurering of rendabele exploitatie voor stedelijke inbreiding. Economische, maatschappelijke, ruimtelijke en fysieke factoren zijn bepalend voor de haalbaarheid van deze investeringsopgaven. Wij analyseren deze factoren daarom eerst, om vervolgens de kansen en risico’s te benoemen. Dat vormt het fundament voor een realistisch investeringsvoorstel, gebaseerd op een sluitende exploitatie en werkbare uitvoeringsstrategie.

Infra – ontwikkeling

Het stabiel krijgen van de scope is bij infra-ontwikkeling niet eenvoudig. Uiteenlopende belangen en eisen, zowel intern als extern, spelen een rol. Dat vraagt om een gebieds-gerichte benadering. Wij leggen daarom vroegtijdig de nulsituatie vast en voeren snel onderzoeken uit naar de effecten op de omgeving. Op basis daarvan benoemen we de kansen en risico’s.  Zo komen we tot een realistisch investeringsvoorstel, gebaseerd op een afgewogen en gedragen uitvoeringsplan.