Contracteren

slider_img2

De wereld van contracteren en inkoop beweegt volop. Enerzijds door de opkomst van geïntegreerde contractvormen zoals Design & Construct (D&C), Design, Build & Maintance (DBM) of Design, Build, Finance & Maintain (DBFM). Anderzijds doordat zowel overheid als bedrijven overgaan tot een verregaande outsourcing van activiteiten. Bovendien neemt het belang van duurzaam en prestatiegericht inkopen toe.

VIA CERTE heeft bij uiteenlopende projecten ervaring opgedaan met contracteren. Contracteren gaat over contractvorming, het sluiten van contracten, het doen van een winnende aanbieding en ketenbeheersing. Zo leert de ervaring dat een beheersbaar en uitvoerbaar contract simpel, gestructureerd en ondubbelzinnig is. Terwijl een winnende aanbieding een optimum in prijs, kwaliteit, risico’s en techniek vereist. Voorts hebben wij al meerdere keren ervaren dat prestatiegericht inkopen een uitstekend middel is voor een effectieve ketenbeheersing. 

Expertise

VIA CERTE is sterk in:

  • Afwegen van contract- en bouworganisatievormen
  • Opstellen van contracten en aanbestedingsdocumenten
  • Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen
  • Praktisch toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
  • Begeleiden van tenders
  • Opstellen van EMVI –plannen
  • Opstellen van een actieplan voor de outsourcing van activiteiten
  • Prestatiegericht en duurzaam inkopen

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Contractvorming en aanbesteding

De keuze voor de meest geschikte contractvorm is niet eenvoudig. Door contractvormen risicogestuurd tegen elkaar af te wegen, helpen wij. Een contract geven we structuur en inhoud via een Workbreakdownsstructure (WBS), Systems Engineering en oplossingsvrij specificeren. Bij het uitwerken van de aanbestedingsdocumenten en gunningscriteria, zorgen wij voor de verwerking van wet- en regelgeving, zoals de nieuwe aanbestedingswet, de ARW 2012 en de Europese regelgeving.

Tendermanagement

Het opstellen van een winnende aanbieding voor een tender vraagt om een doordachte strategie. Waarbij prijs, kwaliteit, risico’s en techniek optimaal in balans zijn. Met deze strategie leggen wij de basis voor een effectieve coördinatie van het tenderproces en het opstellen van een hoogscorend plan van aanpak. Bij deze plannen geven we uitwerking aan EMVI – aspecten, zoals projectmanagement (IPM), Systems Engineering, omgevingsmanagement, planning, kwaliteitsborging, risicomanagement en inkoop. 

Prestatiegericht inkopen

Reductie van faalkosten, hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden zijn het resultaat van optimale beheersing van de waardeketen. Prestatiegericht inkopen is dé methode om dit te bereiken. Deze methode gaat verder dan alleen het selecteren van de beste leveranciers. Het is een proces waarin leveranciers maximaal ruimte krijgen om zich te onderscheiden. Wij bepalen de te leveren prestaties, stellen de contractuele voorwaarden op en begeleiden het proces.